• Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình đầu tư hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp

    12/07/2021 07:00

    (BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị chỉ đạo các đơn vị có liên quan báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế (KKT) ven biển, KKT cửa khẩu, khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN), khu công nghệ cao (KCNC), khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 351/QĐ-TTg để phục vụ việc kiểm toán Chương trình.

chuyên đề

Kết nối đầu tư