(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị chỉ đạo các đơn vị có liên quan báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế (KKT) ven biển, KKT cửa khẩu, khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN), khu công nghệ cao (KCNC), khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 351/QĐ-TTg để phục vụ việc kiểm toán Chương trình.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Hiện cả nước có 47 địa phương và 2 ban quản lý (Ban quản lý KCNC Hòa Lạc và Ban quản lý KCNC TP.HCM) nằm trong phạm vi phải thực hiện báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình. Bộ KH&ĐT lưu ý các đơn vị báo cáo đầy đủ và bảo đảm tính chính xác của số liệu, đặc biệt là số liệu liên quan đến phần vốn ngân sách địa phương và năng lực tăng thêm trong giai đoạn 2016 - 2020 của các dự án theo quy định tại Khoản b Điều 1 Quyết định số 351/QĐ-TTg.