• Hà Nội chưa chốt vị trí đặt cột mốc số 0 ở Hồ Gươm

    30/09/2020 14:52

    UBND thành phố Hà Nội thống nhất về chủ trương thực hiện công trình Km0 - là công trình văn hóa nhằm phát huy giá trị không gian, kích cầu du lịch và thu hút khách du lịch tới thăm Thủ đô, tuy nhiên, chưa xác định vị trí đặt chính thức.

chuyên đề

Kết nối đầu tư