• TFS trúng gói thầu thiết bị an ninh 156 tỷ đồng tại TP.HCM

    15/10/2021 07:00

    (BĐT) - Phòng Hậu cần Công an TP.HCM vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Xây lắp + Thiết bị thuộc Dự án Bổ sung hệ thống giám sát và thiết bị phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác quản lý an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố.

chuyên đề

Kết nối đầu tư