• Đề xuất giảm trừ gia cảnh trong tính thuế thu nhập cá nhân: Máy móc và bất hợp lý

    04/03/2020 10:00

    (BĐT) - Bộ Tài chính vừa đề xuất tăng mức giảm trừ gia cảnh để tính thuế thu nhập cá nhân theo biến động của chỉ số giá tiêu dùng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, đề xuất này là quá chậm so với đà tăng của giá cả và đã đến lúc cần điều chỉnh nhiều điều khoản còn chưa hợp lý của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

chuyên đề

Kết nối đầu tư