• Tổng cục Thống kê: GDP năm 2021 tăng 2,58%

    29/12/2021 11:56

    (BĐT) - Trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế, đặc biệt là trong quý III/2021, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2021 ước tính tăng 2,58% so với năm trước là một thành công lớn của Việt Nam trong việc phòng chống dịch bệnh, duy trì sản xuất - kinh doanh.

chuyên đề

Kết nối đầu tư