• Băn khoăn đề xuất tỷ lệ vốn góp nhà nước hơn 50% trong dự án PPP đường bộ cao tốc

    23/10/2021 11:19

    (BĐT) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đang đề xuất thực hiện theo cơ chế đặc thù, thí điểm với tỷ lệ vốn nhà nước tham gia vào dự án PPP đường bộ cao tốc lớn hơn 50% tổng mức đầu tư dự án trong giai đoạn 2021 - 2025. Một số ý kiến cho rằng, việc quyết định mức vốn trên 50% và không hạn chế mức trần có thể làm mất đi bản chất đối tác công tư, dẫn dến suy giảm mục tiêu, hiệu quả đầu tư của dự án.
  • Huy động các nguồn lực đầu tư 5.000 km đường cao tốc

    24/05/2021 14:00

    (BĐT) - Theo tính toán của Bộ Giao thông vận tải (GTVT), để đạt được mục tiêu đến năm 2030 cả nước có khoảng 5.000 km đường bộ cao tốc thì cần khoảng 844.263 tỷ đồng vốn đầu tư. Để có đủ khoản vốn đầu tư “khổng lồ” này, bên cạnh nguồn lực của Nhà nước thì cần những giải pháp linh hoạt, hấp dẫn để huy động nguồn lực đầu tư lớn từ khu vực tư nhân.

chuyên đề

Kết nối đầu tư