• Xây dựng phát triển TP. Hạ Long trở thành đô thị dịch vụ, du lịch văn minh

    21/11/2021 10:59

    (BĐT) - Đến năm 2040, phát triển thành phố Hạ Long theo hướng bền vững, phù hợp với yêu cầu tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng, phát triển thành phố Hạ Long trở thành đô thị dịch vụ, du lịch văn minh, thân thiện, trung tâm dịch vụ, du lịch quốc gia mang tầm quốc tế.

chuyên đề

Kết nối đầu tư