• Đầu tư bất động sản 2022 cần giảm thiểu đòn bẩy tài chính

    24/12/2021 09:02

    (BĐT) - Bất động sản là một câu chuyện muôn màu muôn vẻ. Đón sóng không dễ, và không phải ai đầu tư cũng thành công. Theo nhận định của các chuyên gia, xu hướng đầu tư bất động sản nhà ở sẽ có chiều hướng của sóng đi lên trong năm 2022 - 2023, nhưng phải cẩn trọng.

chuyên đề

Kết nối đầu tư