• Lăng kính đấu thầu ngày 13/7

    13/07/2021 10:00

    (BĐT) - Khảo sát các gói thầu được mời thầu trong những ngày gần đây cho thấy có nhiều gói phải gia hạn thời điểm đóng thầu do không có nhà thầu tham dự. Bên cạnh đó, nhiều gói thầu có số lượng nhà thầu tham gia cạnh tranh lớn với mức giá chào thầu giảm/vượt hàng chục % so với giá gói thầu.

chuyên đề

Kết nối đầu tư