• Gói thầu Đảm bảo thoát nước tại TP. Tam Kỳ (Quảng Nam): Gia hạn đóng thầu ở phút chót

    15/06/2021 14:00

    (BĐT) - Ngay trước thời điểm đóng thầu dự kiến (9h ngày 14/6/2021), Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (gọi tắt là Ban ĐTXD Tam Kỳ) đã gia hạn đóng thầu Gói thầu Đảm bảo thoát nước trên địa bàn thành phố Tam Kỳ năm 2021 đến 9h ngày 22/6/2021 để làm rõ kiến nghị của nhà thầu và đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu.

chuyên đề

Kết nối đầu tư