• SCIC đấu giá quyền mua cổ phần Công ty Đầu tư và Phát triển Miền Trung

    22/09/2021 07:00

    (BĐT) - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) vừa thông báo tìm người mua hơn 1,2 triệu quyền mua cổ phần Công ty CP Đầu tư và Phát triển Miền Trung. Nhà đầu tư sở hữu 4 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phần phát hành mới của Công ty với giá 10.000 đồng/cổ phần. Giá khởi điểm của một quyền mua là 1.080 đồng, tương đương 4.320 đồng/quyền mua 1 cổ phần phát hành mới.

chuyên đề

Kết nối đầu tư