#đấu giá quyền khai thác đá
Huyện Nam Trà My (Quảng Nam) đấu giá quyền khai thác đá

Huyện Nam Trà My (Quảng Nam) đấu giá quyền khai thác đá

(BĐT) - Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Nam Trà My - Đợt 1 năm 2017 vừa thông báo tổ chức bán đấu giá quyền khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn 1, xã Trà Don, huyện Nam Trà My với diện tích 1,5 ha. Khu vực khoáng sản này chưa được điều tra cơ bản, chưa thăm dò khoáng sản.

Kết nối đầu tư