#danh mục đầu tư có điều kiện
Nhiều doanh nghiệp cho rằng số lượng hàng hóa phải thanh, kiểm tra chuyên ngành nên tiếp tục giảm xuống và hạn chế tối đa việc kiểm tra trùng lặp. Ảnh: Tân Tiến

Ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP: Trọng tâm cắt giảm danh mục đầu tư có điều kiện

(BĐT) - Với mục tiêu cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao vị trí trên các bảng xếp hạng quốc tế về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh, Nghị quyết 02/NQ-CP vừa được Chính phủ ban hành. Nghị quyết được kỳ vọng góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, hỗ trợ nền kinh tế cũng như doanh nghiệp (DN) phục hồi, phát triển và thích ứng linh hoạt, hiệu quả với bối cảnh dịch Covid-19.

Kết nối đầu tư