• Chủ tịch Quốc hội: Xây dựng, triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch ngay trong năm 2021

    12/11/2021 20:00

    (BĐT) - Phát biểu kết thúc Phiên Chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ 4 thuộc lĩnh vực KH&ĐT, tại Kỳ họp thứ 2, sáng 12/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, ngay trong năm 2021, phải xây dựng và ban hành, triển khai Chương trình tổng thể về phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19 gắn với nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế trên cơ sở đánh giá sâu sắc toàn diện những tác động của đại dịch, bối cảnh khu vực và thế giới.

chuyên đề

Kết nối đầu tư