#Công ty CP Thắng Đạt
Gói thầu Thi công hạng mục giao thông, thoát nước đoạn Km20+005,3 - Km35+681 thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo đường ĐT 601 có giá gói thầu 118,469 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Tiên Giang

Gói thầu giao thông hàng trăm tỷ đồng tại Đà Nẵng: Nhà thầu chính bị “tố” bán thầu

(BĐT) - Liên danh Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tây Ninh - Công ty CP Thắng Đạt - Công ty TNHH MTV 17 đang trong thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu Thi công hạng mục giao thông, thoát nước đoạn Km20+005,3 - Km35+681 thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo đường ĐT 601. Tuy nhiên, thành viên đứng đầu liên danh là Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tây Ninh đang bị “tố” bán thầu tại gói thầu này.