#công tác quy hoạch
Đến thời điểm hiện tại, đã có 18 quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được phê duyệt. Ảnh: Lê Tiên

Tháo gỡ vướng mắc quy hoạch, mở đường cho phát triển

(BĐT) - Công tác quy hoạch đang chậm so với tiến độ và yêu cầu đề ra khi mới có 16% số lượng quy hoạch đã hoàn thành và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tại Hội nghị toàn quốc đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 được tổ chức ngày 20/4/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy nhanh công tác quy hoạch, nâng cao chất lượng quy hoạch, đảm bảo tính khả thi, sát thực tế và mang lại hiệu quả có thể cân đong, đo đếm được.
Trong tổng số 111 quy hoạch được lập theo quy định của Luật Quy hoạch, có 110 quy hoạch đã được phê duyệt nhiệm vụ. Ảnh: Lê Tiên

Kiến nghị nhiều giải pháp gỡ khó công tác quy hoạch

(BĐT) - Sau khi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành, Đoàn giám sát của Quốc hội cho rằng, những tồn tại, hạn chế chủ yếu do nguyên nhân chủ quan. Đoàn giám sát và nhiều đại biểu Quốc hội kiến nghị các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
Năm 2021, dự kiến có 19/38 quy hoạch ngành quốc gia, 1/6 quy hoạch vùng, 26/63 quy hoạch tỉnh hoàn thành công tác lập, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ảnh: Lê Tiên

Sử dụng hiệu quả nguồn lực bắt đầu từ quy hoạch tốt

(BĐT) - Công tác lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 chưa đạt yêu cầu đề ra. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải đầu tư cho công tác quy hoạch. Có được quy hoạch tốt thì mới có các đề án tốt, dự án tốt và từ đó mới có được nhà đầu tư tốt, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư công, phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả.