#Cam Lâm - Vĩnh Hảo
8 dự án trạm dừng nghỉ trên 7 dự án thành phần thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã có kết quả đánh giá sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Sớm đấu thầu trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc – Nam

(BĐT) - 8 dự án trạm dừng nghỉ trên 7 dự án thành phần thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã có kết quả đánh giá sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư. Theo Cục Đường cao tốc Việt Nam, các cơ quan liên quan đang hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị đấu thầu trong thời gian sớm nhất.
Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo vướng về công tác giải phóng mặt bằng và mỏ vật liệu đất đắp. Ảnh chỉ mang tính minh họa

Thống nhất cách hiểu để thuận lợi triển khai dự án PPP

(BĐT) - Theo kết quả rà soát của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), đa phần những vấn đề vướng mắc đối với dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) là do cách hiểu chưa thống nhất trong thực hiện, vận dụng quy định của pháp luật, cần được hướng dẫn thực hiện. Bên cạnh đó, Bộ KH&ĐT đã tổng hợp 5 dự án PPP đang gặp khó khăn trong triển khai thực hiện.
Từ khi dịch bệnh bùng phát, dự án đang thi công cũng khó khăn chồng chất, đe dọa ảnh hưởng tiến độ nhiều công trình trọng điểm. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Khó chồng khó, doanh nghiệp BOT mong được cứu nguy

(BĐT) - Theo nhiều doanh nghiệp (DN) xây dựng công trình giao thông, hơn một năm rưỡi từ khi dịch bệnh bùng phát, đa số dự án BOT giao thông hụt thu nghiêm trọng, dự án đang thi công cũng khó khăn chồng chất, đe dọa ảnh hưởng tiến độ nhiều công trình trọng điểm… Dù gồng mình cùng Chính phủ chống dịch, đảm bảo vận hành công trình an toàn, thông suốt, nhưng tình thế DN dự án BOT đang rất nguy cấp, cần sự hỗ trợ kịp thời.