#Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
Nhiều gói thầu mua sắm hàng hóa coi chứng chỉ của đội ngũ nhân sự như một yếu tố nhằm loại nhà thầu. Ảnh minh họa: Quang Tuấn

Loạn chứng chỉ đối với nhân sự - bệnh nan y

(BĐT) - Khảo sát hồ sơ mời thầu (HSMT) nhiều gói thầu có thể thấy những tiêu chí rất lạ. “Lạ” vì những tiêu chí này không tuân thủ các hướng dẫn theo mẫu HSMT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. “Lạ” nữa vì các tiêu chí “ngặt nghèo” không được đưa vào giai đoạn thương thảo, đàm phán, mà “chốt chặn” ngay HSMT, gây khó khăn cho việc dự thầu.

Kết nối đầu tư