• Hơn 425 tỷ đồng mua vật tư y tế cho Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế

    17/06/2021 07:00

    (BĐT) - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế đang trong thời gian lựa chọn nhà thầu thực hiện 2 gói thầu thuộc Kế hoạch cung cấp vật tư y tế kỹ thuật cao năm 2021 của Bệnh viện. Hai gói thầu có tổng dự toán 425,508 tỷ đồng, được đầu tư từ nguồn thu dịch vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện.
  • 890 tỷ đồng mua thuốc cho Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế

    18/03/2021 08:00

    (BĐT) - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế (chủ đầu tư trực tiếp mời thầu) đang trong thời gian lựa chọn nhà thầu thực hiện Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2021, với tổng giá dự toán 890,663 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được bố trí từ nguồn thu dịch vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế.

chuyên đề

Kết nối đầu tư