#Ban Quản lý dự án xây dựng huyện U Minh
Nhiều gói thầu xây lắp tại Ban Quản lý dự án xây dựng huyện U Minh (Cà Mau) đưa ra yêu cầu không cần thiết đối với các vị trí nhân sự chủ chốt. Ảnh minh họa: Tiên Giang

Ban Quản lý dự án xây dựng huyện U Minh (Cà Mau): Tiêu chí “khắt khe” cản chân nhiều nhà thầu

(BĐT) - Trong hồ sơ mời thầu (HSMT) nhiều gói thầu xây lắp được Ban Quản lý dự án xây dựng huyện U Minh phát hành thời gian qua đều có những tiêu chí về chứng chỉ của nhân sự chủ chốt bị nhà thầu phản ánh là gây hạn chế cạnh tranh. Trong khi đó, Bên mời thầu kiên quyết bảo lưu quan điểm, khiến nhiều nhà thầu bị loại ở bước đánh giá về kỹ thuật.
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Internet

Cà Mau: Mở 4 gói thầu bị phản ánh tiêu chí “khắt khe”

(BĐT) - Ban Quản lý dự án xây dựng huyện U Minh (Cà Mau) vừa đóng thầu 4 gói thầu xây lắp các trường tiểu học trên địa bàn Huyện. Trong quá trình đấu thầu, cả 4 gói thầu đều bị nhà thầu phản ánh đưa ra tiêu chí về nhân sự chủ chốt gây hạn chế cạnh tranh. Theo biên bản mở thầu, các nhà thầu tham dự đều là những nhà thầu đã từng tham gia và trúng nhiều gói thầu tại bên mời thầu này.