• Đắk Lắk: Yêu cầu giấy phép bán hàng với hàng hóa thông dụng

  10/12/2021 14:00

  (BĐT) - Ngay sau khi hồ sơ mời thầu (HSMT) Gói thầu số 07 thuộc Dự án Mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được phát hành, 2 nhà thầu đã có văn bản đề nghị Bên mời thầu lược bỏ hoặc điều chỉnh một số tiêu chí được xem là hạn chế cạnh tranh tại HSMT, đặc biệt là yêu cầu về giấy phép bán hàng từ nhà sản xuất.
 • Gói thầu công nghệ thông tin tại Agribank: Yêu cầu giấy phép bán hàng với hàng hóa thông dụng?

  18/10/2021 14:00

  (BĐT) - Chào cùng một thiết bị với nhà thầu trúng thầu, giá thấp hơn gần 8%, nhưng thiếu giấy phép bán hàng (GPBH) của nhà sản xuất, một nhà thầu đã bị loại tại Gói thầu Cung cấp thiết bị LAN Switch tòa nhà cho Trung tâm Công nghệ thông tin Agribank do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Trung tâm Công nghệ thông tin (TTCNTT) mời thầu.
 • Lợi dụng yêu cầu giấy phép bán hàng để làm khó nhà thầu

  01/10/2021 07:00

  (BĐT) - Trong quá trình tham dự các gói thầu mua sắm hàng hóa, chúng tôi thường xuyên gặp tình trạng hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu (HSMT/HSYC) lạm dụng các yêu cầu về giấy phép bán hàng của nhà sản xuất, coi tiêu chí này là một trong những tài liệu để chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa, từ hàng hóa thông dụng có sẵn trên thị trường cho đến những hàng hóa chuyên dụng trong các lĩnh vực đặc thù. Yêu cầu này nhiều năm qua đã gây khó khăn cho các nhà thầu nhưng không được giải quyết triệt để.

chuyên đề

Kết nối đầu tư