#Xây dựng và Môi trường Hà Nội
Gói thầu XL-02 Thi công xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị công trình thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có giá 125,255 tỷ đồng. Ảnh: Hoài An

Gói thầu nâng cấp Viện Hàn lâm Khoa học xã hội: Nhà thầu mất cơ hội vì thiếu sót đáng tiếc

(BĐT) - Do không phân công trách nhiệm cho thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số để tham dự thầu, Liên danh 3 nhà thầu do Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 52 (Handico 52) đứng đầu đã bị loại ở bước đánh giá tính hợp lệ tại Gói thầu XL-02 Thi công xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị công trình thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tại số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Kết nối đầu tư