#Xây dựng dịch vụ thương mại Phú Mỹ
Gói thầu Tư vấn cắm mốc giới theo đồ án Ðiều chỉnh Quy hoạch chung TP. Vũng Tàu đến năm 2035 có giá dự toán 4,892 tỷ đồng. Ảnh: Tường Lâm

Đấu thầu tại Bà Rịa - Vũng Tàu: Lạm dụng yêu cầu về điều kiện địa lý

(BĐT) - Gói thầu Tư vấn cắm mốc giới theo đồ án Ðiều chỉnh Quy hoạch chung TP. Vũng Tàu đến năm 2035 thuộc dự án cùng tên vừa bước vào giai đoạn đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật sau khi hoàn tất mở thầu ngày 6/1/2022. Quá trình mời thầu ghi nhận phản đối của nhiều nhà thầu xoay quanh yêu cầu về điều kiện địa lý tương tự được cho rằng cản trở sự tham gia của không ít nhà thầu.