#Tư vấn đầu tư xây dựng Phát Lộc
Gói thầu mua sắm thiết bị dạy học cho khối lớp 3, lớp 7, thị xã Ngã Năm có giá 8,160 tỷ đồng. Ảnh: Nhã Chi

Mua sắm thiết bị dạy học tại thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng): Loạt tiêu chí bị phản ánh hạn chế cạnh tranh

(BĐT) - Sau khi phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT), Gói thầu số 8 Gói thầu thiết bị thuộc Dự án Đầu tư mua sắm thiết bị dạy học phục vụ chương trình đổi mới sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2022 - 2025 cho khối lớp 3, lớp 7, thị xã Ngã Năm nhận được nhiều kiến nghị làm rõ về tiêu chí không đúng quy định pháp luật. Bên mời thầu (BMT) đã gia hạn đóng thầu để làm rõ HSMT, nhưng nhiều kiến nghị của nhà thầu chưa được tiếp thu.