• Coi trọng hợp đồng xây dựng để giảm rủi ro tranh chấp

  20/07/2021 10:00

  (BĐT) - Tranh chấp hợp đồng xây dựng thường phức tạp, kéo dài và gây thiệt hại nặng nề cho cả chủ đầu tư, nhà thầu và xã hội. Theo nhiều ý kiến, việc coi trọng, nâng cao chất lượng hợp đồng và quản lý hợp đồng, chất lượng của chính các chủ thể tham gia hợp đồng là rất cần thiết để tiến trình thực hiện gói thầu, dự án xây dựng không bị chậm trễ do các tranh chấp.
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng: “Được vạ thì má đã sưng”

  07/10/2020 14:00

  (BĐT) - Hoạt động xây dựng phức tạp, tranh chấp có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Khi tranh chấp xảy ra, chủ đầu tư, nhà thầu và các bên liên quan nên tìm cho mình một phương thức giải quyết tối ưu vừa giúp bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình vừa hiệu quả về tài chính, tránh “được vạ thì má đã sưng”, hoặc sẽ bị bước vào “con đường đau khổ” cho dù thắng kiện.
 • Làm sao hạn chế tranh chấp hợp đồng xây dựng?

  17/06/2020 10:00

  (BĐT) - Hợp đồng xây dựng có giá trị lớn, không phải mua bán các sản phẩm có sẵn mà hầu hết là các giao dịch trong tương lai, vì thế rất dễ xảy ra tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng. 

chuyên đề

Kết nối đầu tư