• Nhà thầu lao đao vì Covid-19

    24/06/2021 14:00

    (BĐT) - Tính từ đầu năm đến nay, Báo Đấu thầu nhận được nhiều văn bản thông báo về xử lý nhà thầu vi phạm. Trong đó, đa số là quyết định chấm dứt hợp đồng vì nhà thầu mất khả năng thực hiện hợp đồng. Nguyên nhân phổ biến được các chủ đầu tư cho biết là do nhà thầu không huy động được nhân sự, không nhập được nguyên liệu sản xuất… bởi tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19.

chuyên đề

Kết nối đầu tư