• Covid-19 và nỗi lo thâm hụt ngân sách nhà nước

    15/09/2020 10:00

    (BĐT) - Cán cân ngân sách nhà nước (NSNN) chuyển hướng rõ nét từ thặng dư sang thâm hụt khi nền kinh tế “ngấm” dịch Covid-19 và các gói hỗ trợ tài khóa được triển khai. Chấp nhận tăng thâm hụt NSNN là điều không thể tránh khỏi trong giai đoạn hiện nay, song cần tăng cường các giải pháp chống thất thu và kiểm soát chi chặt chẽ.

chuyên đề

Kết nối đầu tư