• Tái cơ cấu các tổ chức tín dụng giai đoạn 2021 - 2025: Hướng tới chuẩn mực quốc tế

    15/10/2020 10:00

    (BĐT) - Về tái cơ cấu các tổ chức tín dụng giai đoạn 2021 - 2025, Chính phủ nêu rõ định hướng cải thiện năng lực quản trị, nâng tầm quy mô của các tổ chức tín dụng (TCTD) để sánh vai với các ngân hàng trong khu vực và thế giới. Đáng chú ý là mục tiêu có ngân hàng lọt tốp 100 ngân hàng lớn nhất khu vực và một số ngân hàng niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nước ngoài.

chuyên đề

Kết nối đầu tư