• Tận dụng từng cơ hội cho phát triển

    02/09/2020 14:00

    (BĐT) - “Việt Nam đã làm được nhiều điều kỳ diệu trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thì trong phát triển kinh tế sẽ đạt được nhiều điều kỳ diệu hơn nữa với ý chí của con người Việt Nam”, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng chia sẻ niềm tin vững chắc vào tương lai của đất nước.
  • Khởi động chương trình “Sức sống Việt Nam”

    08/08/2020 07:12

    (BĐT) - Chiều 7/8/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Facebook đã khởi động chương trình “Sức sống Việt Nam”, nhằm đẩy mạnh quảng bá hình ảnh quốc gia, xúc tiến đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp và cộng đồng vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển trong và sau Covid-19.

chuyên đề

Kết nối đầu tư