#Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh xác định Khu kinh tế Vũng Áng là trung tâm động lực tăng trưởng. Ảnh: Nguyễn Thanh Hải

Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050: Thêm động lực tăng trưởng để phân tán rủi ro

(BĐT) - Trong 10 năm qua, Hà Tĩnh là một trong các địa phương có tăng trưởng rất tốt, một phần nhờ Khu kinh tế Vũng Áng, cảng nước sâu Vũng Áng… Trong thời gian tới, Hà Tĩnh xác định phát triển bền vững dựa trên những thế mạnh sẵn có để gia tăng tốc độ tăng trưởng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.