#Quy hoạch phát triển điện VIII
Việc tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà máy có nhu cầu sử dụng năng lượng tái tạo sẽ giúp đáp ứng các yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Ảnh: Lê Tiên

Thúc đẩy chuyển đổi xanh: Càng sớm càng nhiều cơ hội

(BĐT) - Hàng trăm tỷ USD từ các nhà đầu tư quốc tế đang chờ những cơ hội đầu tư khả thi, phù hợp, thông minh cho chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh. Việc Việt Nam có cam kết mạnh mẽ giảm phát thải các bon, xác định con đường tăng trưởng xanh, phát triển bền vững đã và đang tạo sức hút mới với nhà đầu tư. Tuy nhiên, vẫn cần những hành động kịp thời, cụ thể, những cơ chế chính sách rõ ràng hiện thực hóa cam kết để đón đầu dòng vốn này.