• Phát triển doanh nghiệp để tăng nội lực cho nền kinh tế

    17/05/2021 10:00

    (BĐT) - Nhằm tạo nên những thay đổi rõ nét trong mô hình tăng trưởng kinh tế giai đoạn tới, Dự thảo Đề án Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đưa ra lấy ý kiến nhấn mạnh mục tiêu tập trung phát triển lực lượng doanh nghiệp (DN) Việt Nam nhằm tăng cường nội lực của nền kinh tế.
  • Tiếp thêm động lực phát triển kinh tế tư nhân

    09/10/2017 14:00

    (BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa hoàn thiện trình Chính phủ Đề án Phát triển kinh tế tư nhân (KTTN), nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam. Đề án đã đề ra nhiều giải pháp tạo động lực phát triển khu vực kinh tế này.

chuyên đề

Kết nối đầu tư