• Sớm gỡ nút thắt trong phát triển nhà ở xã hội cho công nhân

    04/11/2021 08:29

    (BĐT) -  Đại dịch Covid-19 xảy ra đã cho thấy những bất cập và lỗ hổng lớn về chính sách cũng như công tác triển khai phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) cho công nhân làm việc tại các khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX), nhất là các địa phương có nhiều KCN, tập trung nhiều lao động. Điều này khiến cho nhiều DN gặp khó khăn để duy trì sản xuất, cũng như giữ chân người lao động trong đợt dịch vừa qua. Do đó, cần sớm tháo gỡ đáp ứng nhu cầu thực tế hiện nay.

chuyên đề

Kết nối đầu tư