• Nhật Linh Đà Nẵng trúng nhiều gói thầu về thiết bị giáo dục

    25/08/2020 14:00

    (BĐT) - Công ty TNHH Nhật Linh Đà Nẵng vừa được Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Hội An lựa chọn trúng Gói thầu Đóng mới bàn ghế giáo dục năm 2020 tại TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam. Gói thầu được tổ chức đấu thầu qua mạng, thời gian thực hiện 90 ngày. 
  • Trần ai khi đi mua HSYC tại 4 trường học ở Hà Nội

    07/12/2018 14:00

    (BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận đơn phản ánh của Công ty TNHH Nhật Linh Đà Nẵng (Nhà thầu Nhật Linh Đà Nẵng) về việc không mua được hồ sơ yêu cầu (HSYC) tại một số đơn vị trên địa bàn TP. Hà Nội.

chuyên đề

Kết nối đầu tư