• Phú Yên tìm cách gỡ khó cho ngành mía đường

    11/11/2021 08:46

    (BĐT) - UBND tỉnh Phú Yên vừa tổ chức hội thảo nhằm tìm kiếm các giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao sức cạnh tranh, góp phần phát triển bền vững ngành mía đường Việt Nam.

chuyên đề

Kết nối đầu tư