#ngân hàng trung ương
Nhiều ngân hàng trung ương thế giới sẽ điều chỉnh lãi suất

Nhiều ngân hàng trung ương thế giới sẽ điều chỉnh lãi suất

Nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới, trong đó có Ngân hàng Trung ương Anh, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, Ngân hàng Trung ương Indonesia, sẽ ra quyết định về chính sách tiền tệ trong tuần này, trong đó nhiều khả năng sẽ có những điều chỉnh về lãi suất.