• Gói thầu giám sát tại Quảng Nam: Không sửa đổi hồ sơ mời thầu theo kiến nghị của nhà thầu

    03/02/2021 14:00

    (BĐT) - Trong quá trình phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT), Gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Trung tâm Thể dục - thể thao Bắc Quảng Nam, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Bên mời thầu đã nhận được một số kiến nghị điều chỉnh tiêu chí liên quan đến hợp đồng tương tự và nhân sự chủ chốt mà các nhà thầu cho rằng chưa hợp lý.

chuyên đề

Kết nối đầu tư