• Kích thích kinh tế: Chú trọng tổng cung, tổng cầu

    15/11/2021 10:00

    (BĐT) - Theo Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ, trong thời gian tới, cần ban hành chương trình phục hồi kinh tế - xã hội sau dịch. Chương trình cần có lộ trình thực hiện phù hợp, gói gọn trong vài năm, có thể là trong 2 năm 2022 và 2023. Việc thực hiện cần có trọng tâm, trọng điểm, dẫn vốn vào các khu vực thực sự cấp bách và cần thiết, có khả năng hấp thụ. Đồng thời, cần xây dựng chương trình quản lý rủi ro, bảo đảm việc huy động và phân bổ đúng mục đích, hiệu quả.
  • Cân nhắc gói kích thích kinh tế tiếp theo

    15/07/2020 10:00

    (BĐT) - Có thể chấp nhận tăng bội chi ngân sách nhà nước (NSNN) và nợ công để tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ nền kinh tế là điều được tính đến trong giai đoạn hiện nay.

chuyên đề

Kết nối đầu tư