• Khu công nghiệp Tận Tạo: Lộ diện nhiều sai phạm kéo dài

    10/07/2021 19:13

    (BĐT) - Khu công nghiệp Tân Tạo hiện hữu và Khu công nghiệp Tân Tạo mở rộng ở TP.HCM đã có nhiều sai phạm trong quá trình hoạt động. Mới đây, trong thông báo kết luận thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ từng sai phạm một tại 2 khu công nghiệp này.

chuyên đề

Kết nối đầu tư