• Long An: Bác kiến nghị của nhà thầu

    13/08/2020 14:00

    (BĐT) - Công ty TNHH Hitec mới đây đã có đơn gửi đến chủ đầu tư và các cơ quan chức năng kiến nghị về công tác lựa chọn nhà thầu tại hai gói thầu do Sở Giáo dục và Đào tạo Long An làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Long An đã có văn bản bác bỏ các kiến nghị của Nhà thầu.

chuyên đề

Kết nối đầu tư