• Ký kết thỏa thuận giảm phát thải trị giá 51,5 triệu USD

    23/10/2020 08:00

    (BĐT) - Ngày 22/10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ngân hàng Thế giới (WB) - cơ quan nhận ủy thác của Quỹ Đối tác các-bon trong lâm nghiệp (FCPF) đã ký kết Thỏa thuận chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ (ERPA).

chuyên đề

Kết nối đầu tư