• Chung tay thúc đẩy dự án PPP giao thông

  23/06/2022 14:00

  (BĐT) - Dư địa cho huy động nguồn lực xã hội tham gia vào các dự án đầu tư công cùng Nhà nước còn rất lớn. Theo nhiều ý kiến, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) là điều kiện cần nhưng chưa đủ, vẫn còn những vướng mắc cần tháo gỡ đồng bộ, cần sự chung tay của các bộ, ngành liên quan để thúc đẩy dòng vốn tư nhân đầu tư vào hạ tầng giao thông trong thời gian tới.
 • Tìm lối ra cho dự án PPP giao thông

  25/11/2021 10:00

  (BĐT) - Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) là mô hình khá hiệu quả để thu hút nguồn lực từ khu vực tư nhân tham gia phát triển kết cấu hạ tầng. Hiện nay, khung pháp lý về đầu tư PPP cơ bản đã được hoàn thiện, song thực tiễn triển khai nhiều dự án PPP gặp không ít trở ngại, vướng mắc, làm ảnh hưởng tới tâm lý nhà đầu tư khi theo đuổi dự án mới, đặc biệt là các dự án giao thông.
 • Tín dụng - nút thắt của dự án PPP giao thông

  17/09/2021 10:00

  (BĐT) - Hiện 3 dự án thành phần đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 vẫn chưa ký được hợp đồng tín dụng với ngân hàng, khả năng rủi ro thực hiện các dự án PPP là hiện hữu. Theo một số ý kiến, nếu chỉ áp dụng cơ chế vay thương mại sẽ khó huy động được nguồn tín dụng để triển khai các dự án PPP cao tốc giai đoạn 2021 - 2025.

chuyên đề

Kết nối đầu tư