#dự án PPP giao thông
Dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo thực hiện theo phương thức PPP dự kiến hoàn thành trước mốc 30/4/2024. Ảnh: Thiện Nhân

Rộng mở cơ hội tại các dự án PPP giao thông

(BĐT) - Tiềm năng và cơ hội đầu tư hạ tầng giao thông theo phương thức đối tác công tư (PPP) trong thời gian tới được đánh giá là rất lớn. Tuy nhiên, để nhận diện, nắm bắt cơ hội đầu tư, cần những “cái bắt tay” hiệu quả của doanh nghiệp, nhà thầu và các đối tác khác.
Sau khi Luật PPP có hiệu lực, nhiều dự án hạ tầng giao thông lớn đang được xúc tiến, chuẩn bị đầu tư theo phương thức này. Ảnh: Tường Lâm

Chung tay thúc đẩy dự án PPP giao thông

(BĐT) - Dư địa cho huy động nguồn lực xã hội tham gia vào các dự án đầu tư công cùng Nhà nước còn rất lớn. Theo nhiều ý kiến, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) là điều kiện cần nhưng chưa đủ, vẫn còn những vướng mắc cần tháo gỡ đồng bộ, cần sự chung tay của các bộ, ngành liên quan để thúc đẩy dòng vốn tư nhân đầu tư vào hạ tầng giao thông trong thời gian tới.
Doanh thu thực tế của phần lớn dự án BOT giao thông không đạt so với phương án tài chính. Ảnh: Tiên Giang

Tìm lối ra cho dự án PPP giao thông

(BĐT) - Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) là mô hình khá hiệu quả để thu hút nguồn lực từ khu vực tư nhân tham gia phát triển kết cấu hạ tầng. Hiện nay, khung pháp lý về đầu tư PPP cơ bản đã được hoàn thiện, song thực tiễn triển khai nhiều dự án PPP gặp không ít trở ngại, vướng mắc, làm ảnh hưởng tới tâm lý nhà đầu tư khi theo đuổi dự án mới, đặc biệt là các dự án giao thông.
3 dự án thành phần đầu tư theo phương thức đối tác công tư trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 chưa ký được hợp đồng tín dụng. Ảnh: Lê Tiên

Tín dụng - nút thắt của dự án PPP giao thông

(BĐT) - Hiện 3 dự án thành phần đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 vẫn chưa ký được hợp đồng tín dụng với ngân hàng, khả năng rủi ro thực hiện các dự án PPP là hiện hữu. Theo một số ý kiến, nếu chỉ áp dụng cơ chế vay thương mại sẽ khó huy động được nguồn tín dụng để triển khai các dự án PPP cao tốc giai đoạn 2021 - 2025.