• “Xắn tay” tháo gỡ vướng mắc dự án đầu tư kinh doanh

    19/11/2021 10:00

    (BĐT) - Trên cơ sở kiến nghị của 56 địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổng hợp được 214 vấn đề khó khăn, vướng mắc đối với dự án đầu tư kinh doanh, trong đó đa phần là do cách hiểu chưa thống nhất. Ngoài ra, các địa phương cũng báo cáo 368 dự án đầu tư kinh doanh có quy mô lớn, có tầm ảnh hưởng, tác động đến phát triển kinh tế - xã hội gặp khó khăn, vướng mắc trong thời gian dài.

chuyên đề

Kết nối đầu tư