#Đầu tư và Thương mại Hùng Sơn
Đến cuối tháng 3/2024, cả nước có 160 dự án BT chuyển tiếp đang tiếp tục triển khai. Ảnh minh họa: Nhã Chi

Cấp bách gỡ vướng dự án BT, đưa đất vào sử dụng

(BĐT) - Nhiều dự án BT thực hiện từ giai đoạn trước Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) đã thực hiện công trình BT, nhưng đến nay vẫn còn vướng mắc trong thanh toán, gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư, đồng thời làm đình trệ việc đưa quỹ đất đối ứng vào khai thác, lãng phí nguồn lực đất đai. Những tồn đọng kéo dài không do lỗi của nhà đầu tư, đòi hỏi cần có giải pháp xử lý dứt điểm, củng cố niềm tin của giới đầu tư vào môi trường đầu tư, chính sách pháp luật.