#đấu thầu dự án có sử dụng đất
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đô thị, nhà ở thương mại có quy mô từ 50 ha trở lên tại khu vực nông thôn và 20 ha trở lên tại khu vực đô thị. Ảnh: Tường Lâm

Lựa chọn nhà đầu tư tại Luật Đất đai (sửa đổi): Băn khoăn tiêu chí đấu thầu, đấu giá

(BĐT) - Một trong những nội dung mà cơ quan thẩm tra của Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cần cân nhắc, tiếp tục nghiên cứu kỹ, lấy ý kiến là về tiêu chí đối với các trường hợp đấu thầu dự án có sử dụng đất (DASDĐ) để lựa chọn nhà đầu tư. Đây cũng là vấn đề nhận được nhiều góp ý khi Dự thảo Luật được đưa ra lấy ý kiến.
Việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất mang tính toàn diện, không chỉ căn cứ vào mức thu giá trị đất đai, mà còn phân tích cả về hiệu quả phát triển dự án lẫn tính bền vững. Ảnh: Tiến Tân

Tăng hiệu quả sử dụng đất qua đấu thầu dự án

(BĐT) - Triển khai dự án đầu tư trên đất không phải chỉ là bán hoặc cho thuê quyền sử dụng đất mà Nhà nước phải quản lý tính hiệu quả của việc sử dụng đất. Do đó, bài toán đấu thầu dự án sử dụng đất sao cho việc đầu tư trên đất đạt hiệu quả cao nhất có ý nghĩa hơn bài toán thuần túy thu lợi ích kinh tế từ đất.
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đưa ra tiêu chí dự án có quy mô diện tích từ 100 ha trở lên mới đủ điều kiện đấu thầu dự án sử dụng đất. Ảnh: Tiến Tân

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Băn khoăn tiêu chí đấu thầu dự án có sử dụng đất

(BĐT) - Đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất là 2 cơ chế, công cụ hữu hiệu tăng hiệu quả quản lý, phân bổ, sử dụng đất đai, tạo điều kiện tiếp cận đất đai một cách minh bạch, cạnh tranh. Chính sách pháp luật liên quan cần trên tinh thần đẩy mạnh hai cơ chế này. Tuy nhiên, nhiều ý kiến còn băn khoăn về những điều kiện “sàng lọc” quỹ đất được lựa chọn để thực hiện đấu thầu dự án có sử dụng đất tại Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).