• 11 tháng: Thu hút vốn FDI đạt 31,8 tỷ USD

  28/11/2019 08:00

  (BĐT) - Theo Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 11 tháng năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt 31,8 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2018. Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 17,69 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2018.
 • Vốn FDI 2 tháng đầu năm 2019 tăng mạnh

  27/02/2019 09:00

  (BĐT) - Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính từ đầu năm đến ngày 20/2/2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 8,47 tỷ USD, tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2018.
 • Sẽ bỏ thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án PPP

  25/09/2017 10:00

  (BĐT) - Theo quy định hiện hành tại Nghị định 15/2015/NĐ-CP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT) đối với các dự án PPP quan trọng quốc gia, dự án của các bộ, ngành và dự án trên địa bàn 2 tỉnh/thành phố trở lên.
 • Thủ tục đăng ký đầu tư chưa đồng bộ

  21/04/2016 06:00

  (BĐT) - Thiếu cơ chế liên thông trong giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp và đăng ký đầu tư đang là nguyên nhân khiến cho quá trình thực hiện các thủ tục liên quan của nhà đầu tư và doanh nghiệp gặp khó.

chuyên đề

Kết nối đầu tư