#cơ sở hạ tầng
Ảnh Internet

Trung Quốc chi 1,8 nghìn tỷ USD cho cơ sở hạ tầng

(BĐT) - Theo Bloomberg, các tỉnh, thành phố của Trung Quốc dự định sẽ tăng thêm gần 20% chi tiêu cho các dự án xây dựng lớn trong năm nay, trong bối cảnh Bắc Kinh đang dựa vào cơ sở hạ tầng để thúc đẩy nền kinh tế khi hoạt động tiêu dùng vẫn "bị tổn thương" sau nhiều năm bị ảnh hưởng bởi các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt.