• Nhiều lợi ích khi đấu thầu điện gió ngoài khơi

    19/08/2021 10:00

    (BĐT) - Dù đã có bước phát triển mạnh mẽ về năng lượng tái tạo trong những năm gần đây, nhưng Việt Nam vẫn đi sau nhiều nước trên thế giới trong lĩnh vực này. Để hướng tới một thị trường cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng, Việt Nam đang trong quá trình nghiên cứu, xây dựng khung pháp lý định hình chính sách để chuyển đổi sang cơ chế đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án điện gió, trong đó có điện gió ngoài khơi.

chuyên đề

Kết nối đầu tư