#CMCN 4.0
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại VRDF 2020. Ảnh: Lê TIên

VRDF 2020: “Phải có tư duy vượt lên trước, nhất quyết không chịu đi theo, đi sau”

(BĐT) -  “Chúng ta nhất thiết cần có được tư duy đột phá, quyết tâm và táo bạo, dám nghĩ, dám làm; phải có tư duy vượt lên trước chứ nhất quyết không chịu đi theo, đi sau. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể nắm chặt lấy các cơ hội, bắt kịp, tiến cùng sự phát triển của thế giới” . Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Diễn đàn thường niên về Cải cách và Phát triển Việt Nam lần thứ ba năm 2020 (VRDF 2020).
Nếu tận dụng được cách mạng công nghiệp 4.0, đến năm 2030, GDP của Việt Nam có thể tăng thêm từ 28,5 - 62,1 tỷ USD. Ảnh: Lê Tiên

Muốn hưởng lợi từ CMCN4.0, chất lượng thể chế phải thay đổi

(BĐT) - Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) được đánh giá sẽ đem lại lợi ích to lớn cho nền kinh tế. Nhằm hiện thực hóa tiềm năng này, Dự thảo Chiến lược quốc gia về CMCN 4.0 đến năm 2030 đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra lấy ý kiến, trong đó, nhấn mạnh giải pháp trọng tâm là nâng cao chất lượng thể chế và năng lực xây dựng chính sách.
Nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đã chứng tỏ khả năng tạo ra các sản phẩm và dịch vụ được chấp nhận trên toàn cầu. Ảnh: NC st

Chủ động đón cơ hội từ CMCN 4.0

(BĐT) - Bên cạnh việc nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đến năm 2030 đang được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi, Bộ Kế hoạch và Đầu tư  (KH&ĐT) đã và đang triển khai nhiều nội dung thiết thực liên quan đến cuộc cách mạng này, đưa khoa học và công nghệ (KH&CN) thực sự trở thành động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội.